V.liga

10.11.2010 11:46

  V. L ZV  
     
1.  víťaz Mi  
2.  víťaz TV  
3.  víťaz HN  
4.  Strážske  
5.  Kr. Chlmec
6.  Jasenov  
7.  Michaľany
8.  Cejkov  
9.  Belá n/C  
10.  Palín  
11.  Stačín  
12.  Čičarovce  
13.  Streda n/B
14.  Radvaň  
15.  Sečovce  
16.  V. Horeš